Dış Cephe Mantolama nedir?

Mudanya Akkaya Yapı Olarak Mudanya Bursa ve çevre yerleşim yerlerinde yalıtım konusunda yaptığımız projelerle bir çok binanın Mantolama ve Yalıtım işini başarıyla yaptık.

Mantolama işleriniz için lütfen ücretsiz keşif formunu doldurun en kısa zamanda binanızla ilgili fiyat teklifini sizlere sunalım. 

 

ISI YALITIMI NEDİR?
Yapıların dış mekanla arasındaki ısı transferini asgariye indirmek için, soğutma ve ısıtma enerji tüketimlerini azaltma amaçlı yapılan işlemlere ısı yalıtımı denmektedir.
Isı yalıtımı; sadece kışın içeride ki sıcak havanın dışarı kaçmaması için yapılmaz. Aynı zamanda, yaz ayalarında da içeride ki soğuk havanın dışarı çıkmasına engel olur ve iç kısımlarının ısı kazancını azaltır. Isı yalıtımı dediğimiz sistem günümüzde en yaygın ısı yalıtım sistemidir.

Isı yalıtımı iyi olan bir yapıda ısıtma ve soğutma için kullanılan enerjinin daha az kullanılması ve ısıtma ve soğutma sistemlerinizden kaynaklanan giderlerin daha ekonomik rakamlara indirilmesinde yarar. Ayni zamanda bir diğer yönden de bakarsak daha az yakıt kullanılması hava kirliliğini önler. Yapıların cephelerinde ısı ve nem iletimi azalacağından yapıların ömrü uzar.
ISI YALITIMI NEDIR?
Isı yalıtımı adı verilen Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri uzun yıllar öncesinden Avrupa ülkelerinde standartlarla çerçevelenmiş ve enerji tasarrufu amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemize maalesef gecikmeli gelen bu tasarruf sistemi sebebi ile enerji satan bir ülke iken dışarıdan enerji alan bir ülke konumuna gelmiş bulunmaktayız. Yerküre üzerindeki kaynakların hızla tüketildiği düşünüldüğünde tasarruf tedbirlerimizi almak için daha fazla gecikmememiz gerekliliği açıkça görülmektedir.
Yapılarımızda ısınma ve serinleme amaçlı kullandığımız kombi, kalorifer, klima ve benzeri cihazların sarf ettikleri enerji, ısı yalıtımı tatbikatları ile %50 azaltılabilmektedir. Eğer yapılarımızın temel ve çatılarında da ısı yalıtımı yapılmışsa bu oran %60’lara kadar çıkacaktır. Bu kadar önemli bir tasarrufun sadece kendi bütçelerimize değil ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağı unutulmamalıdır. Yapılarımızda en önemli ısı kayıpları kolon ve kirişlerden kaynaklanmaktadır bu sebep ile iç duvarlarda yapılacak ısı yalıtımı tatbikatları asla sonsuz ömürlü olamayacaktır, dış cephede ve yapı duvarlarının tamamını kaplamadıktan sonra ısı yalıtımı sistemlerinde tatmin edici sonuç alınamaz. Sistemin ana prensibi hiçbir aralık kalmayacak şekilde yapının dışarıdan ısı yalıtım levhaları ile kaplanmasıdır.
Kolonlar, kirişler, duvarlar, pencere merkezleri, çıkma altları bir bütün olarak mantolanmalı ve yapının tamamı koruma altına alınmalıdır.
Doğru bir şekilde Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri ile kaplanan bir yapının korozyon sorununu bir daha yasamayacağını, yaşının sabitleneceğini ve ısı yalıtımının yapı ömrü kadar hizmet verebileceğini unutmamamız gerekmektedir. Yapılarda ısı yalıtımı uygulaması ısınma için kullanılan enerjiden tasarruf edilerek gaz, kurum ve toz emisyonunu azaltıp çevre için doğrudan bir kazanç sağlar. Duvar, ısı köprüleri, zemin ve tavan yüzey sıcaklıklarının iç konfora olduğu kadar yapı kabuğu üzerinde de önemli etkileri vardır. Yeterli yalıtım yasam kalitesine katkıda bulunur ve yapı dokusunun korunmasına yardımcı olur.
Isı yalıtımı için teknik verilere uygun olan ve olmayan çok çeşitli ürünleri bulmanız mümkün. Isı yalıtımı uygulamasından maksimum derecede fayda sağlamak için ürün kalitesi teknik değerleri üstün malzemelere ek olarak Uygulamanın da hassas yapılması gerekmektedir. Ürün ve uygulamanın birleşmesi sonucunda ısı yalıtımı tam performans ile çalışacak size konforlu ve sağlıklı bir mekan oluşturacaktır.
Bu çözümde kullanılan bileşenler doğru nitelikte seçilmiş ısı yalıtım levhaları, levhaların yüzeye ankrajlanmasını sağlayan özel dübeller, yine levhaların yüzeye yapışmasını sağlayıcı özel yapıştırma harcı ve ısı yalıtımına özel sıva harcı, sıva aderansını arttıran sıva filesi, boşluklarda kullanılmak üzere tasarlanmış alüminyum profillerden oluşmaktadır.
Türkiye’de ısı yalıtımı ile enerji tasarrufunun yaygınlaştırılmasına yönelik TSE, Bayındırlık Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen çalışmalar ile TS 825 “Yapılarda Isı Yalıtım Kuralları” standardı, Nisan 1998’de revize edilmiş ve Haziran 2000’den itibaren de yeni inşa edilecek yapılarda zorunlu bir standart haline gelmiştir. Isı yalıtımı uygulama zorunluluğu, belediyelerin ilgili bölümleri ve yapı denetim firmalarınca denetlenmektedir.
ISI YALITIMI NE KADAR SÜREDE YAPILIR?
Yapılarda yapılacak olan ısı yalıtımı uygulamaları için gereken süre; yapının ihtiyaçları, büyüklüğü ve yalıtım uygulamasın da çalışacak kişi sayısıyla ilişkili olarak belirlenir. Genel olarak ısı yalıtımı, orta büyüklükteki bir yapı için 1-12 haftalık zaman zarflarında tamamlanır. Tabi ki hava koşulları bu süreyi olumlu veya olumsuz etkilemektedir.
ISI YALITIMI UYGULAMASININ FAYDALARI NELERDIR?
A.Isı yalıtımı(Mantolama) yapılmasıyla, yapıdan dışarıya çıkan ısı kaybı; yalıtımsız duruma göre azalır. Dolayısıyla ısınabilmek için tüketilen yakıt miktarı da azalmış olur. Bu azalma miktarı, yapınızın bulunduğu bölgenin iklim koşullarına göre farklılık gösterir. Bu değişim oranı %50 – %70 arasındadır. Örneğin; kış aylarında, ısı yalıtımı olmayan yapınızı ısıtabilmek için 100 birim yakıt tüketmekteyseniz, yapınıza yalıtım yaparak bu tüketimi 50 birime hatta 30 birime kadar düşürebilirsiniz.
B.Isı yalıtımı(mantolama) yapılmış yapıların, duvarlarının iç yüzeylerinde terleme sonucu küflenmeler, siyah lekelenmeler ayrıca sıva ve boya kabarmaları oluşmaz.
C.Yasam alanlarınızda sıcak ve soğuk hava farklılıkları oluşmayacağından, sağlıklı bir ev mekanı oluşur.
D.Isı yalıtımlı duvarların içinde, difüzyon sonucu yoğuşma olmayacağından, duvarda ki malzemeler korozyona uğramaz. (yapı demir ve çelikleri paslanıp incelmez.)
E.Isı yalıtımı(mantolama) uygulanmış yapılarda, yakıt tüketimi daha az olduğundan hava kirliliğine sebep olmaz.
YENI YAPILARDA ISI YALITIMI
Yapım aşamasında gerekli detaylar önceden dikkate alındığı sürece yeni yapılarda ısı yalıtım sistemi uygulamaları eski yapılara nazaran tatbikatlar daha kolay yapılabilecektir. Karotlar yağmur suyu gider borularının kanalları açılırken ısı yalıtımı payının bırakılmasına dikkat edilmelidir, çatı parapetlerinin ve gizli derelerinin günümüzün yüksek kaliteli malzemeleriyle izole edilmesi ve pencere denizliklerinde yine ısı yalıtımı payının ve düşünülmekteyse dekoratif söve kalınlıklarında dikkate alınması sistem uygulamaları yapılırken karşılaşılması muhtemel birçok sorunu ortadan kaldıracaktır. Yeni yapılarda ısı yalıtımı altına kaba sıva yapılması teknik olarak bir mecburiyet olmamakla beraber sistem uygulamalarının daha sorunsuz uygulanabilmesi için fayda sağlayacaktır.
ESKI YAPILARDA ISI YALITIMI
İkamet edilen yapılarda yapılan ısı yalıtım sistemi uygulamaları yeni yapılara nazaran daha zordur bunun sebebi özellikle denizlik altlarda parapet kenarlarında yağmur suyu giderlerinde balkon kapılarında yaşanması muhtemel sorunların yoğunluğudur
1)PENCERE DENIZLIK ALTLARI: Isı yalıtımı uygulamalarında ısı yalıtım levhalarının kaplanmasıyla beraber çoğu yapıda mermer denizlik damlalıkları kapanmaktadır ve bu şekilde yapılan uygulamalarda önlem alınmazsa yağmur sularını pencere merkezlerinden cepheye akması ve kirliliğe sebep olması kaçınılmaz sondur. Söz konusu sorunu ortadan kaldırmak için eski yapılarda ısı yalıtımı sonrası denizlik altlarını PVC veya alüminyum damlalık profili konması tartışmasız bir mecburiyettir. Yalnız İzocenter olarak uzun ömürlü olması açısından şiddetle mermer denizlik öneriyoruz.
2)PARAPET ALINLARI: Ülkemizde eski yapılarda maalesef tüm çatı parapetlerini gerekli yalıtımları yapılmamıştır. Çatı derelerindeki mevcut problemleri öncelikle olarak çözünmedikten sonra yapılan ısı yalıtımı tatbikatları için ileri dönemde tehlike arz etmektedir.
3)YAĞMUR İNİŞLERI: Mevcut yağmur su giderleri ısı yalıtımı yapılırken kesinlikle duvarda sabit bırakılmamalıdır. Isı yalıtım levhalarının arasında kalacak gider boruları ısı köprüsü oluşturabileceği gibi ilerleyen dönemlerde onarım istemesi dahilinde ısı yalıtımına da zarar verecektir. Bu vesile ile uygulamalar sırasında giderlerin tamamı sökülmeli çıkış ve iniş noktalarında gerekli dirsek parçaları kullanılarak mutlaka ısı yalıtımı tatbikatlarını dış yüzeyine alınmalıdır.
4)BALKON KAPI ve PENCERELERİ: Balkon iç duvarlarının sistem uygulaması yapılırken dışa ve duvara doğru açılan kenar balkon kapıları gerekli mesafeye sabit değilse, ısı yalıtım levhaları ile dar bir açıda çarpışacak ve kapının kullanılabilirliği önemli ölçüde sekteye uğrayacaktır. Bu sebeple balkon iç duvarlarında gerekli görünen yerlerde ince ısı yalıtım levhaları kullanma mecburiyeti olabilir.
ISI YALITIMINI NASIL KORUYABILIRIM?
Yapılarınızda ciddi oranlarda enerji tasarrufu sağlamak ve yapınızın tamamen koruma altına almak amacı ile yaptırmış olduğunuz ısı yalıtımının sorunsuz bir şekilde sizlere hizmet verebilmesi için dikkate alınması gereken konular aşağıdadır.
Renovasyonda ısı yalıtımı (mantolama) uygulama öncesinde klimaların, antenlerin, tabelaların, çamaşır demirlerinin, pencere korkuluklarının tümünün sökülmesi gerekmektedir. Uygulamada levhalar arasında aralık kalmadan cephenin tamamının ısı yalıtım levhaları ile kapanması gerekir, kesinlikler ısı köprüsüne neden olacak aralıklar bırakılmamalı. Uygulamaya başlamadan önce doğrama ve korkuluk değişiklikleri varsa zamanında değiştirmeli, aksi durumda yani mantolama sonrasında doğrama ve korkuluk değişikliği tadilata ve görüntü bozukluğuna sebep olacaktır. Özellikle pencere doğramaları mantolama sonrası değiştirilirse, mantolama sistemi mutlaka zarar görecektir. Zarar görmemesi imkânsızdır. Alınan önlemlere rağmen sonradan mantolaması yapılmış cephelerde tadilat gerekiyorsa, bina sakinleri mutlaka mantolama firmasına danışmalı. Mantolama ve ısı yalıtımına sadece gider ve masraf olarak bakmamak gerekir, ısı yalıtımı binanın ömrü açısından büyük bir yatırımdır. Mantolama için ödenen bedel kendini tasarruf olarak amorti edeceği gibi binanın primindeki artışını da sağlayacakt

TADİLAT İŞLERİ


Mudanya Akkaya Yapı Tadilat İşleriniz'de Uzman ekipleriyle hizmetinizde.

Banyo Tadilatı, Mutfak Tadilatı, Komple Ev Tadilatı, İşyeri Tadilatı, Komple Bina Tadilatı. 

Hemen arayın :
0224. 544 0 216 
0542. 345 0 213

alo usta mudanya1

USTANIZ BİR TELEFONLA KAPINIZDA!

 

TOP